Yüksek Sosyoekonomik Statü, Duygusal Zekayı Azaltıyor

Kişi, aile, sınıf halinde ilerleyen toplum üniteleri ortasında, toplumsal bir hayat içerisinde yaşıyoruz. Bireyler olarak, etrafımızdaki öteki bireylerle ve toplum üniteleriyle etkileşim halinde toplumsal varlığımızı sürdürüyoruz. Kitleler içerisindeki roller, statüler, elde edilen ya da bahtın yüze güldüğü başarımlar birey için bir gurur kaynağı olabiliyor. Bunlar, gurur kaynağı olmanın yanı sıra çeşitli zaaflara da kapı aralayabiliyor.

Social Psychological and Personality Science mecmuasında yayınlanan bir araştırmada, daha yüksek sosyoekonomik statüye sahip olan bireylerin, bilhassa üyesi oldukları topluluklarında yüksek seviyede eşitsizlik algıladıklarında, duygusal zeka testlerinde daima olarak daha düşük puan aldığı belirlendi.

Daha az alaka, daha az duygusal zeka

Araştırmacılar Amazon Mechanical Turk (MTurk) çalışanları ortasında bir birinci araştırma yaptı. İştirakçiler sosyoekonomik statülerini kendileri bildirdiler ve daha sonra devletlerinde ekonomik eşitsizliği ne ölçüde algıladıklarını belirttiler. Ayrıyeten durumsal bir duygusal zeka testi yaptılar. Sonuçlar, yüksek sosyoekonomik seviyenin düşük duygusal zeka ile alakalı olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılara nazaran, yüksek sosyoekonomik statü ve yüksek öznel eşitsizlik, artış eğiliminde olan öz odaklanmayı ve oburlarının hislerine katılmaya yönelik isteği ve motivasyonu daha az destekliyor. Yani daha yüksek sosyoekonomik statüye sahip bireyler daha fazla kaynak hissesine sahip oldukları ve dayanak aramak zorunda kalmadıkları için kendi kendilerine yetiyor ve haliyle diğerleriyle ilgi kurmaya daha az gereksinim duyuyorlar. Bu da daha düşük bir duygusal zekayı beraberinde getiriyor.