Ülkemizi Sık Sık Tesiri Altına Alan Lodosun İnsan Psikolojisi Üzerindeki Tesirlerini Biliyor musunuz?

Güneybatıdan esen rüzgarları söz eden lodos, ülkemizde çoklukla kış mevsiminde, en çok da Aralık ayında görülmektedir. Daha çok Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz’i etkileyen bu rüzgarlar, birebir vakitte burada yaşayan insanların psikolojisi ve fizikî gücü üzerinde de bir kadro değişikliklere sebep olmaktadır.

Lodos, güneybatıda bulunan Sahra Çölü’nün tozunu ülkemize taşımaktadır.

Ve bu tozun ölçüsü, yılda ortalama 20 milyon tondur. Afrika’nın kuzeyindeki Büyük Sahra çölünden kaynağını alan yıllık 80 milyon ton tozun ise rüzgârlar vasıtasıyla Amazon bölgesine taşındığı ve buradaki bitkilerin büyümesine katkı sağladığı bilinmektedir.

Pekala taşınan bu tozun insan psikolojisini etkilemesinin sebebi nedir?

Tozla birlikte taşınan müspet iyonlar atmosferde elektriklenmeye sebep olarak sırf doğayı değil, insan psikolojisini ve ruh hâlini de etkilemektedir. Rüzgarların beşerler üzerindeki tesirleri New York Üniversitesi’nden bir grup tarafından araştırılmış, taşınan iyonların atmosfer, hava kirliliği, yüksek voltaj bölgeleri ve radyoaktivite üzere kıymetli etmenler üzerinde değişim yarattığı, böylelikle soluduğumuz havanın içeriğini dâhi belirlediği ortaya koyulmuştur.

Pekala olumlu yüklü iyonların atmosferi elektriklendirmesi ne demektir?

Havada bulunan oksijen, nitrojen ve öbür tüm elementler, sahip oldukları muhakkak elektron sayısıyla elektriksel olarak nötr hâldedir. Fakat birtakım durumlarda sahip olduğu elektron ya da elektronlar atomdan ayrılarak, bu atomun olumlu yüklü hâle gelmesine sebep olur ve bu da müspet iyon oluşturur. Ayrılan elektronlar ise daha sonra nötr hâldeki öbür bir atoma bağlanarak negatif iyon oluşmasını sağlar.

Müspet iyonların üzerimizde yaygın olarak rastlanan tesirleri bulunmaktadır.

Gerginlik, sonluluk, geç reaksiyon verme, migren, bulantı, bulanık görüş, teneffüs sorunları, yorgunluk ve uykusuzluk bunlardan birkaçıdır. Ayrıyeten bu tip rüzgarların dünyanın farklı bölgelerinde kabahat oranlarında, intihar hadiselerinde ve kazalarda artışa sebep olmak üzere değişik tesirleri bulunmaktadır.

Üstelik lodos, serotonin seviyelerimizde de radikal değişikliklere sebep olmaktadır.

Yüksek düzeyde olumlu iyona maruz kalmak, ruh hâli ve davranışlarımız üzerinde büyük tesiri bulunan serotonin düzeylerini azaltmaktadır. Depresif ve intihar eğilimli beşerler üzerinde yapılan beyin taramaları, bu bireylerde serotonin nörotransmiterinin düşük seviyede olduğunu göstermektedir. Bu bilgiler ışığında, lodosun depresif hisleri ve mod düşüklüğünü de arttırdığı anlaşılmaktadır.

Ülkemizin bu rüzgarın tesiri altında olduğu günler, migreni olanlar için en kuvvetli günlerdir.

Hava kurallarının büyük ölçüde etkilediği migren ağrısı, lodosun tesiri altında olduğumuz günlerde birçok kişi için tepe noktasına ulaşmaktadır. Bu rüzgarın ortaya çıkardığı bir öteki durum ise uyku bozukluklarıdır. Bu tesir kimi beşerler için yataktan çıkmayı dâhi zorlaştırmakta, bazıları içinse uykuya dalmakta zahmete sebep olmaktadır.

İş yapma isteğiniz mi azaldı? Sebebi lodos olabilir!

Lodosun bir öbür yaygın tesiri ise insanın fizikî gücünde yarattığı düşüştür. Pek çok insan lodosun faal olduğu vakitlerde kolay gündelik aktiviteleri gerçekleştirmek dâhi istememekte, çalışma performansı düşmekte ve odaklanma sorunu yaşamaktadır. Bu sebeple lodos vaktinde genel olarak işten alınan randıman ve yaratıcılık değerli ölçüde azalmaktadır. Sonuç olarak bir mazeretimiz daha oldu: Depresif, yorgun, halsiz ve tembel olmamızın bizimle hiçbir alakası yok sevgili dostlar; hepsi lodos yüzünden… ????