NASA’nın İklim Krizine Karşı Aksiyon Planı Yayınlandı

Çok sıcaklık, istikrarsız yağışlar ya da öbür ekstrem hava olayları tüm Dünya’yı tehdit etmeye devam ediyor. Bu global krizin tesirleri ise çok uzakta değil, birtakım hükümetler ve bilim insanları krizin önüne geçmeyi amaçlayan çalışmalar yapıyor.

Ulusal havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) iklim değişikliğinin yarattığı tahribatı engellemeyi, iklim müşahedelerini, tahlil ve bilimsel araştırmaları amaçlayan bir iklim aksiyon planı yayınlandı.

NASA, aksiyon planını açıkladı

İklim krizi, NASA’nın araştırma tesislerini, ekipmanlarını, araçlarını ve altyapısını her manada etkiliyor. Ajans; güneşin hareketlerini, deniz düzeyinin yükselmesini, okyanus ve atmosferik sıcaklıkları, ozon katmanını, hava kirliliğini, sera gazı düzeylerini ve deniz buzu ve kara buzundaki değişiklikleri barındıran geniş kapsamlı bir iklim araştırması yapıyor. NASA’nın İklim kriziyle başa çıkmak için hazırladığı hareket planını yayınlandı.

Aksiyon planında yer alan esas unsurlara nazaran NASA;

  • Uzaya erişimde risk oluşturan iklim değişikliklerini belirlenerek riski azaltma çalışmaları başlayacak.
  • İklim krizi risk tahlili oluşturarak iklim değişikliklerine ahenk sağlamanın yollarını arayacak.
  • İklim değişikliğini risk tahlili ve dayanıklılık planlamasına entegre edecek. Oluşabilecek sıkıntılar daha evvelden tespit edilerek operasyon ve bakım süreçleri geliştirilecek.
  • İklim modellemesini güncelleyerek iklim krizinin oluşturduğu tehditleri ve güvenlik açıklarına pürüz olacak.
  • Yeni jenerasyon iklim modelleri sayesinde Dünya’nın su ve güç döngüsü hakkında şimdiki bilgiler üretecek. NASA iklim bilimi bilgileri ile Coğrafik Bilgi Sistemleri ortasında ilişki kurulacak.
  • İklim değişikliğine tesiri olan havacılık topluluklarını belirleyerek, iklime tesiri olan şirketler için tahliller geliştirmek ve uygulamak için iş birliği yapacak.