Işık suratının sırları nedir?

Işık suratı çözümlenemezliği ile 2012 yılının başlarında birkaç ay boyunca tüm dünyaya nefesini tutturdu ve araştırmacılar çağdaş fiziğin temel taşlarından birinin sallantıda olup olmadığını anlamaya çalıştılar. Paniği tetikleyen şey İtalya’nın Apenin Dağları’nın altındaki Gran Sasso Ulusal Laboratuvarı’ndan gelen raporlardı.

Işık suratının sırları ve uzaydaki en süratli fenomenler

Bu raporlar 730 km ötedeki İsviçre/ Fransa hududunda bulunan CERN‘de bir parçacık hızlandırıcıdan ateşlenen nötrinoların (küçücük, neredeyse kütlesiz atomaltı parçacıkların) ışıktan süratli yol aldığını söylüyordu (How it works mecmuasında belirtildiği üzere). Yüz yıldan uzun müddettir yerleşmiş olan fizik anlayışına nazaran ışığın boşluktaki suratı (ışık suratı) saniyede 299.782.458 kilometredir. Bu, cihandaki sonuncu sürat sonudur. Kütle sahibi hiçbir obje, Albert Einstein‘ın çalışmalarında çok hoş özetlediği sebeplerden dolayı bu sürate (ışık hızı) erişemez. Zira objeler “rölâtif” suratlara yaklaştıkça Einstein‘ın özel görelilik kuramının öngördüğü tuhaf tesirler ( vaktin yavaşlaması, uzaklıkların küçülmesi ve kütlenin büyümesi gibi) ortaya çıkarak ivmelenmeyi giderek zorlaştırır. Sadece kütlesiz ışık fotonları ve öteki elektromanyetik radyasyon ışık suratına erişebilir.

Ne var ki fizik kaynaklarında bir ihtilal olmasını bekleyenlerin hevesi kursağında kaldı. Gran Sasso’da kılı kırk yararcasına incelemeler, nötrino patlamalarının zamanlanmasında yanılgı yapıldığını ve ışık suratının aşılmadığını kanıtladı. En azından şuan durum bu formda devam ediyor. Ancak “harika süratli” dediğimiz şeyler her vakit temel fizik maddelerini aşmak zorunda değil. Beklemediğimiz kadar süratli hareket eden objeler bizi afallatabilecek suratlara çıkabiliyor.

Bu perspektiften bakılırsa cihanımız üstün süratli olgularla dolup taşıyor. Işık suratına, ortada trilyonda bir fark kalacak kadar yaklaşan tuhaf modüllerden tutun da gezegenlere, yıldızlara ve hatta insan imali uzay sondalarına kadar birçok şey mermiden çok lakin çok daha süratli hareket ediyor.