Güneş’in Nükleer Füzyonu, Birinci Kere Direkt Ölçüldü

Dünyanın en tanınan bilim mecmualarından Nature, tarihte bir birincinin gerçekleştiğini duyurdu. Yapılan açıklamalara nazaran bilim insanları, Güneş’in çekirdeğinde meydana gelen bir nükleer füzyon tepkisini birinci defa direkt ölçebildiler. Yaşanan gelişmeyle birlikte 1930’lu yıllarda birinci defa hipotez olarak ortaya atılan önerme, direkt ispatlanmış oldu.

Mevzuyla ilgili açıklamalar, Massachusetts Üniversitesi’nden geldi. Bugüne dek yapılan çalışmaların uyuşmayan datalar içerdiğini söyleyen uzmanlar, son çalışmanınsa nötrinolar üzerinden, yani nükleer füzyonun kaynağından yapıldığını açıkladılar. Nötrinoların ne olduğunu açıklamak gerekirse; ışık suratına yakın seyreden nötrinoları, unsurların içinden neredeyse hiçbir etkileşime girmeden geçebilen atom altı parçacıklar olarak tanımlayabiliriz. Etkileşime girmemeleri de bu atom altı parçacıkların tespit edilmelerini zorlaştırır. Lakin bilim insanları son çalışmalarında bu zorluğun üstesinden gelerek, Güneş’in çekirdeğinden fırlayıp, genelde de dünyanın içinden geçip giden bu atom altı parçacıkları yakalamayı başardılar.

Ölçüm, 100’den fazla bilim beşerinin iştirakiyle gerçekleştirildi

100’den fazla bilim insanın, Güneş’in çekirdeğinde meydana gelen nükleer füzyonu ölçebilmek için, İtalya sonlarında bulunan Borexino dedektöründe bir ortaya geldiler. Epeyce ayrıntılı bir çalışma yürüten uzmanlar, en nihayetinde de Güneş’in çekirdeğinden fırlayarak gelen nötrinoları yakalamayı başardılar.

Yapılan çalışma, uzay araştırmaları açısından kritik bir kıymet arz ettiği kadar Borexino dedektörü için de çok kıymetli. Zira bilim insanları, 2007 yılında hizmet vermeye başlayan Borexino’dan, bugüne dek istedikleri sonuçlara ulaşamamışlardı. O denli ki milyonlarca, tahminen de milyarlarca dolara mal olan dedektörün önümüzdeki ay hizmet dışı bırakılması planlanıyordu. Lakin yapılan keşif, Borexino’nun da ömrünü uzatmış oldu.