Fiziğin Şimdi Cevaplayamadığı Beyin Yakan 7 Soru

Newton’u bile şoka uğratacak gelişmelerin yanı sıra cevaplanamayan sorularla fizik alanı gizemini korumakta. Cevapsız sorular bakış açısıyla fiziğe bakmaya ne dersiniz? 

Kaynak: 1, 2, 3

1. Maddeyi meydana getiren ögeler neler diye bakıldığında unsurun atomdan meydana geldiğini bilmekle birlikte atomunda proton, nötron ve elektrondan meydana geldiğini biliyoruz. Proton ve nötron neyden oluşmuş diye bakıldığında bu sefer karşımıza kuarklar çıkar.

Kuarkların en küçük ünite olduğu ya da kuarklardan daha küçük bir ünitenin varlığı hakkında bir bilgiye ne yazık ki sahip değiliz. Bu noktada karşımıza Standart Model çıkmakta. Standart Model ile atom altı parçacıkların özellikleri ile ortalarındaki etkileşimleri açıklanır.

Bu model ile Higgs Bozonu 2012 yılında keşfedilerek daha evvel bilinmeyen parçacıklar açığa çıkar.

Fakat kapsayıcı bir model olmasına karşın Higgs Bozonu ile ilgili kesin bir açıklamaya imkan vermiyor. Ayrıyeten atomların elektriksel açıdan nötr olması, protonların olumlu yükünün elektronun negatif yükü ile dengelenmesi hakkında tekrar bir şey bilmiyoruz.

Neymiş bu Higgs Bozonu diyenler için;

2. Yerçekimi ve vaktin garipliğine bakıldığında bizi yeryüzünde tutan ögenin kütle çekim olduğu görülmekle birlikte içerisinde bilinmezlikler bulundurmaktadır. Einstein, uzay-zaman bükülmesinden bahsederek bu durumu harika bir matematiksel sözle buluşturur. Lakin bu açıklamaya karşın hala anlaşılmayan yerleri mevcut.

Vakte bakıldığında ise Einstein’dan şu ana kadar uzay ve vaktin dört boyutu olduğu ve bunun “uzay zaman” olarak isimlendirildiği genel geçer bir bilgiye sahibiz.

Ancak vakit ve uzay birbirinden ayrılan özelliklere sahipler. Bu özellik ise vakitte seyahatin mümkün olmayışı. Uzay da ileri, geri yahut istenilen istikamete yanlışsız hareket mümkünken vakitte ne geçmişe ne de geleceğe gidilebilir (keşke gidilse). Burada “zaman oku” ve “entropi” kavramları karşımıza çıkar. Vakit entropi yüzünden ileri hakikat akmakta ve geri çevrilmesi de mümkün olmamaktadır. Büyük Patlama’nın yaşandığı vakitte bu entropinin çok düşük olduğu düşünülmüş fakat bu husus hakkında da kesin bir yargı maalesef mevcut değil.

3. Düşünüldüğü vakit gerçek değilmiş üzere gelen antimaddenin gerçekliği de birtakım sorular içermektedir.

Antimadde aslında zıtlıklar içerir yani anti proton dendiğinde protonun negatif yüklü hali akıllara gelmelidir. Ayrıyeten kainatta husustan daha çok anti unsur bulunduğu da telaffuzlar ortasında. Hasebiyle bir dengesizlik mevcut ve bu dengesizlik ile anti unsurun şimdi neden var olduğu hakkında kesin bir yargıya rastlanmış değil.

4. Sıvı ve katıları küçük yaşlardan itibaren bilmekte ve ayrımını yapmaktayız. Lakin birtakım unsurlar bukalemun üzere her cins üzere olabiliyorlar yani kimileri hem katı hem de sıvı üzere davranmaktalar.

Kedilerinde bu kategoriye girdiği düşünülmekte 😀 Örnek vermek gerekirse su sıvı iken buz haline getirildiğinde katı husus özelliği kazanır. Günümüzde birebir anda hem katı hem de sıvı üzere davranabilen bir unsur keşfi yapıldı. Fakat bu cins unsurlar de hala gizemini sürdürmekte.

5. Einstein’ın genel göreliliği ile kuantum mekaniğinin birleştiği bir nokta arayışı fizikçilerin hayalleri ortasındadır.

Genel görelilik bir ağaç yaprağından gezegenler dahil her şeyin hareketini açıklayan bir özelliğe sahipken kuantum mekaniği de atom ve atom altı parçacıkların özelliklerini açıklamaya çalışır. Bu ikisi başka düşünülemezken birleştiği nokta olarak “sicim teorisi” konuşulmaktadır.

Bu teori de tek boyutlu sicim parçacıkları titreşim aracılığıyla varlıklarını sürdürmekte lakin gözlemlenme imkanı olmayan bir haldeler. Zira ampirik uygulamalarla bir delil sunulmamıştır.  O yüzden bu soru da gün ışığına çıkmayı bekliyor.

6. Sürdürmekte olduğumuz ömür da bilinmez sorularla dolu bir durumda.

Hayatın inorganik husustan doğuşu, cansızlıktan canlı bir doğuşun nasıl olduğu epeyce karmaşık ve cevaplanamayan bir halde. Aristo da canlının, cansız unsurlardan resen meydana geldiğini düşünen isimler ortasında. Lakin dünyaya bakıldığında kaç yüz yıl cansızken bir anda ömür belirtisi görüldü. Ama bu belirti nasıl gerçekleşti? Karşılığını bekleyen bir soru daha.

7. Karanlık husus ya da karanlık güç ismiyle bilinen bir öbür yanıtsız soru.

Uzayda cisimlerin belli bir noktada cismin hareket etme ihtimali olmaz. Cihanın genişlemesini fark eden fizikçiler bu genişlemenin karanlık güçten öte olduğunu düşünürler. Lakin karanlık gücün tam olarak ne olduğu konusu yeniden bir soru işareti.

İlginizi çekebilecek teklifler;