Beşerler Haber Konusunda Toplumsal Medyaya Daha Az Güveniyor

Değişen birçok şeyin yanı sıra günümüz dünyasında haber mecraları, tüketimi ve insanların habere ulaşma yolları da değişti. Klâsik basın ve gazeteciliğin bitti söylenemez elbette fakat çok büyük oranda internet ortamına ve toplumsal medya mecralarına yöneldiği gözlemlenebilir. Bilhassa toplumsal medyanın gelişmesiyle birlikte beşerler haberleri basılı yayınlardan almak yerine daha pratik ve süratli olan internet, toplumsal medya ortamından almayı tercih ediyor. Pew Research’ın yayınladığı rapor da bu durumu gözler önüne seriyor.

Tertipli olarak yayınlanan ‘Sosyal Medyada Haber Tüketimi’ raporlarının sonuncusu geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşlarının haberlere nasıl eriştiğini ve toplumsal medya platformlarının oynadığı rolü tespit eden rapordaki datalar, ABD genelinde 11.178 bireyden oluşan anketten elde edilerek eğilimler ve alışkanlıklar hakkında gösterge niteliğinde çeşitli ölçümler sağlıyor.

Haber konusunda toplumsal medya platformlarına olan inanç azaldı:

Pew’in raporuna nazaran, toplumsal medyadan haber alan şahısların sayısında 2020 yılına kıyasla düşüş var. Ankete katılanlardan yüzde 48’i toplumsal medyadan sık sık yahut bazen haber aldıklarını belirtirken, bu oran geçtiğimiz yıllarda yüzde 53 kadardı. Bu durum elbette haber konusunda artık toplumsal medyanın değersiz bir yer olduğunu göstermiyor lakin insanların daha kuşkucu olduğuna ve haber almak için alternatif aradığına işaret ediyor. Toplumsal medyada haberciliğin artmasıyla birlikte palavra haberlerin de bir oldukça arttığı da gözlemlendiğinde bu durum daha anlaşılır hale geliyor.

Facebook ve YouTube başı çekiyor:

Raporda, platformlardaki haber tüketimi araştırmasının sonuçlarına nazaran, her ne kadar geçen yıla nazaran azalış olsa da Facebook ve YouTube hala başı çekiyor. Ankete katılanların Facebook kullanıcılarının %31’i haberleri sistemli olarak Facebook’tan aldıklarını belirtirken,bu oran YouTube kullanıcıları ortasında %22 oldu. Pew raporunda, bilhassa Twitter‘ın onu kullananlar ortasında bilhassa bir haber kaynağı olarak tesirli olduğu da belirtiliyor.