3. Doz Koronavirüs Aşılarının Araştırma Sonuçları Açıklandı

Çin’de üretilen ve CoronaVac ismiyle da bilinen Sinovac aşısının uygulandıktan sonra kollayıcı tesirini kaybettiği, geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine birçok bilim insanı, 3. Doz olarak BioNTech aşısı uygulanması tarafında davette bulundu ve 3. doz aşı kampanyası başlatıldı. Ortadan aylar geçti ve Türkiye’de yapılan bir çalışma, 3. doz fikrinin işe yarayıp yaramadığını ortaya koydu.

Hafsa Sultan Hastanesi’nde vazife yapılan sıhhat çalışanları üzerinde yapılan bir araştırma, kelam konusu aşının 3. dozunu alanların tamamının kollayıcı ölçüde antikora sahip olduğu ortaya çıktı. Böylelikle 3. doz fikrinin yalnızca Sinovac için olsa da mantıklı olduğu ve varsayılan doz ölçüsü olarak tanımlanabileceği aşikâr oldu.

3. doz başarılı oldu:

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde vazife yapan 1053 sıhhat çalışanı, 2 doz Sinovac ve 1 doz BioNTech’in tesirini görmek maksadıyla bir araştırmaya dahil edildi. İnaktif aşıyı 2 doz alanların 6 ay takip edildiği ve 3. dozu da aldıktan sonra sonucun gözlendiği çalışmada görüldü ki, 3. doz uygulaması tam manasıyla hedefine ulaştı. İştirakçilerin hastalanma sıklığının ve antikor seviyesinin denetlendiği araştırmayı yürüten MCBÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji, Halk Sıhhati ve Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Kısmı öğretim elemanları; elde ettikleri bilgilere dair şu açıklamalarda bulundu:

“Sadece 2 doz CoronaVac olanlarda antikor koruyuculuk seviyesi, ikinci aşıdan sonra üçüncü ayda %56’ya düşmüştür. Bu bilgi 3. doz aşılamanın yerinde bir karar olduğunu kanıtlamıştır. Üçüncü doz aşı tercihi ne olursa olsun, üç doz aşıyı olan bireylerin tümü gözetici antikor seviyelerine ulaşmışlardır. Üçüncü doz aşıda uygulanan BioNTech aşısı, üçüncü doz CoronaVac aşısına nazaran koruyuculukta (gerek antikor seviyesi, gerekse hastalanma durumu açısından) besbelli üstünlük göstermiştir. Üçüncü dozu BioNTech olanların antikor seviyesi, iştirakçilerin %95’inde ölçülebilen azamî titrenin üstündedir.”

3. doz uygulamasına doğal tutulan iştirakçilerin yalnızca 44’ü COVID-19 nedeniyle hastalandı. Lakin hiçbiri hastanede yatmadı ve hastalığı hafif biçimde ayakta geçirdi. Bu uygulamaya 4. dozun eklenmesi gerekli olur mu şimdi aşikâr değil. 3. dozun akabinde da toplamda 6 ay sürecek müşahede süreci bunun karşılığını verebilir. 1 doz daha BioNTech’in gerekli olduğuna karar verilirse de Sinovac’ın neredeyse gereksiz olduğu yargısı ortaya çıkabilir.